Month: april 2014

Legalitetsprincipen och skatteavtal

Legalitetsprincipen, när den diskuteras i skattesammanhang, brukar illustreras med den latinska devisen ”nullum tributum sine lege”, ingen skatt utan lag. Innebörden häri kortfattat är att ett skatteanspråk måste kunna uttolkas i själva lagen och inte får grundas på enbart motivuttalanden. I vad mån denna princip gör sig gällande även vid tolkning av våra skatteavtal har […]