Banklån och ränta

Något som man förr eller senare ofta gör är att ta ett lån för att finansiera en bostad, båt eller kanske en bil. Man måste då sätta sig in i räntor och lånevillkor och det krävs många timmars hårt läsande för att man ska förstå hur det egentligen fungerar och vad som man bäst själv har för alternativ när man ska ta ett lån. Det finns många olika sätt att lägga upp ett lån med tanke på att de olika räntor som finns men det finns ett sätt som brukar vara det bästa att börja på.

Det finns för det första fast ränta. Det är en ränta som du i ett visst antal år vet precis vad den är vilket kan vara en trygghet för dig som inte har stor ekonomisk frihet. Anledningen till att många väljer att binda räntan till att vara en fast ränta är just på grund av tryggheten man får från att det ska ske chocker i räntan så att de stiger till en sådan nivå så att det inte går att betala längre.

Det andra alternativet är en rörlig ränta vilket helt enkelt innebär att man vid varje räntebetalning till banken betalar den aktuella räntan som just nu är hos banken. Räntan hos banken bestäms till stor del av Riksbanken som i sin tur lånar ut pengar till bankerna varje dag. Rörlig ränta passar den som har råd i det fall räntan plötsligt skulle bli mycket hög vilket är en riskfaktor. Dock är det positiva med rörlig ränta att det faktiskt generellt anses ge en lägre ränteutgift än om man använder fast ränta.

Det finns många olika typer av lån, några är t.ex. bostadslån, privatlån och SMS lån.

Alla banker som har lån av olika slag har också olika räntor mellan varandra. De varierar alla relativt lite till synes men i det långa loppet så spelar en tiondels procentenhet ganska mycket roll, därför är det bra om man försöker hitta så låga räntor som möjligt och därför söker sig till den bank där lägst ränta finns. Om man har problem med att få lån på grund av betalningsanmärkningar eller låg inkomst så finns det vissa banker som tillåter högrisklån där de mot en mycket högre ränta lånar ut pengar till dig som enligt kreditupplysningen har låg ranking (och därmed låg kreditvärdighet).

När man väljer fast ränta så väljer man att binda lånet till en viss ränta i ett visst antal år som oftast är ett, två, tre, fyra, fem eller tio år beroende på vad man väljer och vilken bank man har. Man brukar också göra så att man delar upp sitt lån (till tillexempel en bostad) i två olika lån med två olika bindningstider på räntan, på så sätt så kan man ytterligare försäkra sig om en så låg risk som möjligt kombinerat meden så låg ränta som möjligt.
Det finns som du säkert märker väldigt många olika alternativ att lägga upp sitt lån på och det man bör göra är att fråga sig själv hur man vill lägga upp sitt lån; fast ränta eller rörlig ränta?