Bostadslån

Många av oss har inte ”pengar över” till att betala hela priset för vad en ny bostad kostar och därför behöver vi ta ett bostadslån som kan vara på allt från 85 % till 10 % av bostadens belopp. Ett bolån går helt enkelt till så att en gäldenär efterfrågar av en bank ett bostadslån, i detta bostadslån innefattas många villkor och överenskommelser som kan anpassas efter gäldenärens behov och bankens (utlånarens) krav.

Det finns olika räntor att välja mellan när man ska ta ett bostadslån. Delvis så kan man välja mellan fast och rörlig ränta men även de olika bindningstider som räntor har om man väljer fast ränta. Fast ränta på ett bostadslån innebär att man binder räntan till en viss nivå ett antal år vilket gör att man på så sätt kan veta precis vad det är man ska betala i ränta och då inte behöva vara rädd för eventuella räntechocker som gör att räntan tillfälligt går upp vilket också gör att räntebetalningarna till banken blir högre för bostadslånet. Att istället ha rörlig ränta till ett bostadslån gör att man marknadsenligt betalar en ränta till banken som motsvarar vad Riksbanken har för ränta till pengarna som bankerna lånar.

Med fast ränta binder du alltså ditt bostadslån i ett visst antal år. Banker brukar erbjuda att man kan binda bostadslånets ränta i ett, två, tre, fyra, fem eller tio år. Ju längre man väljer att binda bostadslånets ränta, desto högre blir också räntan då risken för stora räntesvängningar är större på lång sikt än på kort sikt. Vanligtvis brukar man också göra så att man delar upp bostadslånet i två olika bindningstider för att på så sätt bilda sig en ”korg” av bostadslån med olika bindningstider för att sänka risken för höga räntebetalningar.

Det finns många banker som erbjuder bostadslån i Sverige och några av dessa aktörer är SEB, Handelsbanken, Swedbank, Nordea, Danske Bank och SBAB. Alla banker har olika räntor på sina bostadslån (både fast ränta och rörlig ränta). De olika räntorna för bostadslånen bör jämföras om det är så att man vill uppnå en så låg ränta som möjligt, vilket kan göra på exempelvis allabolan.com. Andra viktiga detaljer som bör jämföras är belåningsgrad och möjligheter till att förhandla ränta. De allra flesta banker lånar ut upp till 85 % av bostadens värde men det förekommer också långivare som maximalt lånar ut upp till 65 % av bostadens värde.

Om man har en låg inkomst eller tidigare har betalningsanmärkningar så har man också en låg ranking (dålig kreditvärdighet). En vanlig bank lånar inte ut pengar för bostadslån till någon som tidigare haft problem med att betala för sig alternativt har låg inkomst. Det finns dock banker som till högre ränta för bostadslånet tillåter detta även för personer med en dålig kreditvärdighet.

Att ta ett bostadslån är oftast bara en bra investering då de flesta bostäder tenderar att öka i värde över tid. Om det är så att man inte längre vill bo i en bostad som man tagit bostadslån på och därmed vill sälja så bör man se till att man inte säljer till under det priset man köpte bostaden för då det kan bli en stor förlustaffär. Oftast är alla bostadsaffärer på lång sikt en god investering och därmed också ett bostadslån.