Olika lånetyper

Mer eller mindre alla hamnar för eller senare i situationer då man behöver ansöka om lån av en eller annan anledning. Det finns mängder av tillfällen då ett tillskott av pengar kan fordras, det kan handla om ett större köp, en investering eller en oförutsedd utgift som kräver ett snabbt lån. Att låna pengar är en process som börjar långt innan vi skrivit på låneavtalet. Innan du beslutar dig för en viss typ av lån bör du överväga alla andra tänkbara lösningar. Är du därefter alltjämt fast besluten att ansöka om lån från en bank eller kreditgivare