Avanza

Det är mycket enkelt att komma igång med aktie- och värdepappershandel hos Avanza och courtage-avgifterna är bland de lägsta i landet. Möjligheten finns även att välja brons, silver och guld medlemskap som ger dig ytterligare fördelar, möjligheter och funktioner. Dessa kontoupplägg innebär ett högre fastcourtage, men en lägre procentuell andel.

Avanza erbjuder ett flertal banktjänster med fokus på investering och sparande. Upprätta ett högräntekonto eller öppna en depå och handla med värdepapper, aktier och fonder. Avanza bank är en av Sveriges mest uppskattade värdepappersmäklare och har många års erfarenhet av finansiellt förvaltande. Förbättra din årliga avkastning på sparkontot med flera procent. Hos Avanza hittar du ett flertal olika sparkonto med hög ränta.

Fondkonto
Avanza Zero är den enklaste depåformen och ger dig den lägsta fasta courtage-avgiften på markanden och är det naturliga valet för dig som endast investerar mindre summor i aktier. Möjligheten finns även att välja brons, silver och guld medlemskap som ger dig ytterligare fördelar, möjligheter och funktioner. Dessa kontoupplägg innebär ett högre fastcourtage, men en lägre procentuellandel. Nya kunder har möjlighet att välja mellan ett antal olika kontoformer.

Sparkonto
Avanza ger kunder i samarbete med Nordea , möjlighet att förbättra sparräntan ytterligare upp till 7,10%.
Vanligt sparkonto är det vanliga sparkontot ger dig maximal trygghet och en ränta på upp till 3,10%.
Hos Avanza bank finns även sparkonto särskilt framtagna för ungdomar och framtidssparande.

Banken förvaltar idag mer än 372 500 konton med 86100 MSEK i totalt sparkapital. Genom bankbolagets system genomför kunder dagligen tiotusentals aktie- och fondaffärer.