Skillnaden på nominell och effektiv ränta

När man ser lite närmre på lån, stora som små, så kan man minst sagt bli förvirrad. Det talas om räntesatser, nominell ränta såväl som om effektiv ränta. Men vad är egentligen skillnaden på nominell och effektiv ränta, och vad ska man tänka på för att kunna ta reda på om ett lån kommer att vara det bästa för ens egen ekonomi och förutsättningar?

Många gånger så är det den effektiva räntan som man bör fokusera på för att kunna jämföra olika långivares erbjudare och komma fram till det bästa lånet. Men, det är viktigt att komma ihåg att det finns mer som spelar in och när man ser på effektiv ränta så får man inte en tydlig bild av saker som hur pass stort ränteavdrag som man kommer att kunna göra i sin deklaration.

Nominell och effektiv ränta
Nominell ränta är i grund och botten den räntesats som ges men man tar också i beräkning den ränta som kommer på räntan. Om man bara ser på räntesatsen för ett lån så missar man att det kommer att bli dyrare än vad det först verkar då det tillkommer räntors ränta. Man kan alltså få en bättre bild av lånets kostnad då man ser på den nominella räntan men ännu bättre är att se på den effektiva räntan.

Sann bild av kostnaden
Den effektiva räntan är en summa som inkluderar räntesats och alla andra kostnader som kommer att komma till ett lån. Det här är alltså en summa som verkligen ger dig en sann bild av lånets kostnad. I Sverige så måste långivare enligt lag tala om vad den effektiva räntan ligger på för olika lån och det här är en stor hjälp för den som snabbt vill kunna jämföra olika lånerbjudanden med varandra, speciellt när det kommer till att blancolån.

Den här räntan beräknas i enlighet med de anvisningar som Konsumentverket ställer ut och de regler som förordning SFS 2010:1855 anger. Det här säkerställer att olika kreditgivare inte hittar på egna regler för vad som ska vara med i sammanställningen så att man verkligen kan använda den effektiva räntan som ett verktyg för jämförelse och en tydlig bild av lånets kostnad.

Nu ska man dock vara medveten om att den effektiva räntan kan påverkas av hur man beräknar räntan som då man till exempel betalar flera gånger per år och får ränta-på-ränta effekter.